PRIVACY BELEID

Zo gaan wij om met uw gegevens

Het beschermen van de privacygegevens van onze klanten is erg belangrijk voor ons. De verklaring welke u nu leest, heeft als doel u te informeren over hoe wij omgaan met de persoonlijke informatie verkregen door uw keuzes en klikgedra op onze website.

Wij gaan ervan uit dat de gebruikte informatie op deze website ten goede zal komen aan de economie daar waar het gebruikers van onze producten betreft of om onze zakenpartners.
Bovendien streven wij ernaar onze klanten die producten aan te bieden die voorzien in hun behoeften.
Tex-O-Fun mag de informatie die verzameld is via onze klanten gebruiken om andere klanten te benaderen om zodoende laatstgenoemden te informeren over nieuwe ontwikkelingen.
In de afgelopen tijd hebben onze klanten kennis kunnen maken met onze betrouwbare en veilige service. Deze is gebaseerd op wederzijds vertrouwen.
Iedere dag proberen wij de band met onze klanten te versterken. Een onderdeel hiervan is ons privacybeleid.
Hierbij staat onze toewijding tot het privacybeleid centraal. Dit beleid dient als leidraad voor het verzamelen en gebruik van uw persoonlijke gegevens door ons en onze medewerkers.
Wij gebruiken de door u beschikbaar gestelde gegevens alleen in overeenstemming met ons privacybeleid.

Het verzamelen van informatie

Tex-O-Fun verzamelt persoonsinformatie om producten aan te bieden of te verstrekken aan onze klanten. Wij kunnen deze informatie uit verschillende bronnen verkrijgen.

 • Direct via onze klanten, enquêtes en ander materiaal wat beschikbaar is gesteld door onze klanten.
 • Door transacties waar Tex-O-Fun en de klant bij betrokken is.
 • Door ‘klik gedrag’ op onze website.
 • Door een verscheidenheid aan bronnen van derden zoals zakenpartners, overheidsgegevens, marktonderzoekbureaus en andere (financiële) instellingen.

Openbaarmaken van gegevens

Tex-O-Fun geeft geen informatie vrij aan derden zonder eerst de klant de mogelijkheid te geven bepaalde informatie niet ter beschikking te stellen aan derden. Bepaalde informatie valt niet onder deze mogelijkheid, dat zijn gegevens welke nodig zijn om bijvoorbeeld een transactie met u tot stand te brengen, of voor bedrijven die ons een bepaalde service leveren om fraude te voorkomen.

Tenslotte mag Tex-O-Fun informatie geven over eerdere klanten aan bedrijven met wie wij een relatie onderhouden alsook anderen die belang hebben bij deze informatie. Deze info kan betrekking hebben op:

 • Financiële achtergrond van de klant
 • NAW gegevens
 • Informatie over transacties
 • Overige informatie m.b.t. financiële aangelegenheden

Ontvangers van informatie

Tex-O-Fun mag informatie doorgeven aan bedrijven die aangesloten zijn bij Tex-O-Fun en aan bedrijven en derden die niet aangesloten zijn bij Tex-O-Fun. (Dit is onderhevig aan de uitsluitingsclausule in bovengenoemd artikel over de rechten van de klant).

Deze ontvangers omvatten onder meer:

 • Financiële instellingen, zoals banken
 • Bedrijven die transacties verwerken of andere diensten aan ons leveren.
 • Overheidsinstellingen
 • Daarnaast is Tex-O-Fun verplicht onder de Nederlandse wet informatie te verstrekken indien daarom gevraagd wordt.

Maatregelen ter bescherming van de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens van onze klanten

Tex-O-Fun beperkt de toegang tot persoonsgegevens tot die medewerkers van Tex-O-Fun die het nodig hebben voor het uitoefenen van hun werkzaamheden.
Medewerkers dienen zich te onderwerpen aan het beleid ten aanzien van de bescherming van persoonsgegevens. Medewerkers die deze regels overtreden zullen worden bestraft met in het uiterste geval ontslag tot gevolg.
Verkopers en andere contractanten dienen zich te houden aan onze contractuele eisen om de veiligheid van gevoelige persoonlijke informatie te waarborgen.

Wij volgen de volgende procedures om de kwaliteit van de verzamelde informatie te waarborgen en waar mogelijk informeren wij onze klanten over hoe zij toegang kunnen krijgen tot hun persoonsgegevens en waar mogelijk correcties aan te brengen

Tex-O-Fun voert afdoende maatregelen om de kwaliteit van de verzamelde informatie van onze klanten te waarborgen. Als wij rechtstreeks informatie verzamelen van klanten of zakenpartners of uit andere bronnen dan staan wij hen toe, daar waar mogelijk, deze verkeerde informatie te corrigeren.

Vanzelfsprekend is deze correctie niet mogelijk als de informatie in bezit is van een van onze zakenpartners, betrekking heeft op een eerder afgesloten transactie of de privacy of rechtspositie van derden zou aantasten.
Waar mogelijk onderwerpen wij ons aan ter zake doende regelgeving.

U kunt de foutieve persoonsgegevens corrigeren door ons schriftelijk hiervan op de hoogte te stellen. Vergezeld van enig bewijsmateriaal zoals bijvoorbeeld een kopie van uw identiteitskaart en/of paspoort. Wij houden ons het recht voor om onafhankelijk aangevraagde correcties te verifiëren.

Om uw persoonsgegevens en veiligheid te garanderen nemen wij afdoende maatregelen om uw identiteit te controleren alvorens tot correctie over te gaan.
Wij houden ons het recht voor om servicekosten in rekening te brengen voor het aanleveren van informatie aangaande uw verzoek.

Onze website kan gelinked zijn aan andere websites

Tex-O-Fun is gerechtigd om haar website te linken naar andere websites. Tex-O-Fun is niet verantwoordelijk voor de inhoud of privacy aangelegenheden verstrekt door websites die gelinked zijn aan de onze.

Opzeggen

Zoals hierboven beschreven heeft Tex-O-Fun het recht om informatie van onze klanten ter beschikking te stellen aan derden. Veel van deze informatie komt ten goede aan klanten omdat zij het mogelijk maken dat interessante artikelen tegen aantrekkelijke prijzen kunnen worden aangeboden. Wij streven ernaar om klanten te laten kiezen hoe hun gegevens worden gebruikt.

U heeft het recht tot opzegging van deze openbaarmaking van uw gegevens. Uiteraard zijn er sommige gegevens voor derden nodig om een transactie in werking te zetten van bedrijven die diensten aanbieden ter voorkoming van fraude.

Mocht u enige vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot dit privacy beleid, neemt u dan contact op met ons via info@tex-o-fun.nl.
Waar nodig zullen wij dit privacy beleid veranderen en aanpassen. Tevens houden wij het recht voor om artikelen toe te voegen en te wijzigen.

U bent ten allen tijde bevoegd uw keuzes te veranderen.